Nhà Hẻm Đường Số 15, Phường Bình An, Quận 2. Diện Tích: 60,8m2. Giá Tốt.

Diện tích : 60m2/căn
Pháp lý : Sổ Hồng/Hợp Đồng Mua Bán

10 tỷ 500 triệu VNĐ

Nhà Cũ Đường Số 10, Trần Não, Bình An, Quận 2. Diện tích: 175m2. Giá Tốt.

Diện tích : 175m2/căn
Pháp lý : Sổ Hồng/Hợp Đồng Mua Bán

15 tỷ 500 triệu VNĐ

Nhà Hẻm Đường Số 8, Trần Não, Bình An, Quận 2. Diện Tích: 60m2. Giá Tốt.

Diện tích : 60m2/căn
Pháp lý : Sổ Hồng/Hợp Đồng Mua Bán

10 tỷ 800 triệu VNĐ

Cần Bán Nhà Phố 19B, Bình An, Quận 2. Diện Tích: 56m2. Giá Tốt.

Diện tích : 56m2/căn
Pháp lý : Sổ Hồng/Hợp Đồng Mua Bán

13 tỷ 500 triệu VNĐ

Nhà Phố Đường Số 19 Trần Não, Bình An, Quận 2. Diện Tích: 58,24m2. Giá Tốt.

Diện tích : 58m2/căn
Pháp lý : Sổ Hồng/ Hợp Đồng Mua Bán

17 tỷ 500 triệu VNĐ

Nhà Phố Đường Số 9, Trần Não, Bình An. Diện Tích: 99m2. Giá Tốt.

Diện tích : 99m2/căn
Pháp lý : Sổ Hồng/Hợp Đồng Mua Bán

12 tỷ VNĐ

Đất Nền Đường Số 4, Trần Não, Bình An, Quận 2. Diện Tích: 164m2. Giá Tốt.

Diện tích : 164m2/căn
Pháp lý : Sổ Hồng/Hợp Đồng Mua Bán

17 tỷ VNĐ

Bán Nhà Phố Đường số 10A, P.Bình An, Quận 2, DTSD: 264m2

Diện tích : 264m2/căn
Pháp lý : Sổ Hồng

14 tỷ 500 triệu VNĐ