TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN

Diện tích : 1m2/căn
Pháp lý : HĐ thi công

10 nghìn VNĐ

TỦ BẾP GỖ ĐỎ CAO CẤP

Diện tích : 1m2/căn
Pháp lý : hóa đơn chứng từ

10 triệu VNĐ

PHÒNG ĂN LÀM BẰNG GỖ TỰ NHIÊN

Diện tích : 1m2/căn
Pháp lý : hóa đơn chứng từ

20 triệu VNĐ

PHÒNG KHÁCH LÀM BẰNG GỖ TỰ NHIÊN

Diện tích : 1m2/căn
Pháp lý : hóa đơn chứng từ

10 triệu VNĐ

PHÒNG NGỦ LÀM BẰNG GỖ TỰ NHIÊN

Diện tích : 0m2/căn
Pháp lý : hóa đơn chứng từ

10 triệu VNĐ

CỬA GỖ TỰ NHIÊN

Diện tích : 1m2/căn
Pháp lý : hóa đơn chứng từ

10 triệu VNĐ

CẦU THANG GỖ TỰ NHIÊN

Diện tích : 0m2/căn
Pháp lý : hóa đơn chứng từ

10 triệu VNĐ

PHÒNG GIẢI TRÍ BẰNG GỖ TỰ NHIÊN

Diện tích : 1m2/căn
Pháp lý : hóa đơn chứng từ

10 triệu VNĐ