Biệt thự Sala Thủ Thêm. Quận 2

Diện tích : 321m2/căn
Pháp lý :

Liên hệ